Gender @school

Ken jij de toolkit "gender in de kleuterklas"?

Deze toolkit is een praktisch handvat voor kleuterleerkrachten en -opvoeders die genderbewust(er) willen lesgeven. Ook leerkrachten die op bepaalde genderstereotypen botsen in de klas of op school, maar niet weten hoe ze deze kunnen doorbreken of nuanceren, vinden in deze toolkit tal van bruikbare tips en lesideeën.

Meisjes willen nu eenmaal met poppen spelen en jongens met auto's. Dat zit in de genen, toch? Niet echt.

Onderzoekt toont aan dat ervaringen vormgeven aan onze persoonlijkheid en interesses. Van jongs af aan krijgen kinderen onbewust hoofdzakelijk genderstereotiepe beelden te zien van "mannelijke" en "vrouwelijke" interesses, hobby's, taken en beroepen. Niet alleen reclame en media, maar ook de directe omgeving van kinderen speelt daarin een belangrijke rol. De manier waarop we met kinderen praten, varieert bovendien vaak naargelang hun geslacht. Hierdoor worden verschillen tussen jongens en meisjes versterkt door de omgeving waarin kinderen vanaf de geboorte worden ondergedompeld. Hoe jonger het kind, hoe groter de impact.

Genderstereotypen spelen een grotere rol dan je zou denken, en beperken de mogelijkheden en verwachtingen van kinderen tussen 2, 5 en 6 jaar. Deze toolkit biedt leerkrachten en opvoeders van kleuters concrete hulpmiddelen en praktische tips om genderbewust(er) aan de slag te gaan in de klas en in de kleuterschool. Dat wil niet zeggen dat biologische verschillen genegeerd moeten worden of dat we genderrollen willen omdraaien. Het betekent wel dat kinderen niet langer onbewust in een hokje geduwd worden. Enkel op die manier is een kind vrij om zelf meerdere opties uit te proberen en verschillende interesses te ontdekken, om zich zo ten volle te kunnen ontplooien.

Daarnaast kunnen ook ouders, verzorgers en opvoeders in de naschoolse kinderopvang gebruikmaken van de informatie in deze toolkit, al is die wel afgestemd op de klaspraktijk.

Wat vind je in deze toolkit?

 • Tips en tricks voor een genderbewuste klas en school: doe inspiratie op over hoe je met enkele hulpmiddelen een genderbewust(er) klas­- en schoolklimaat kunt creëren.

 • Concrete opdrachten: uitgewerkte opdrachten die het genderbewustzijn bij kinderen stimuleren door genderstereotypen in in vraag te stellen.

 • Themadagen: hoe kan je genderstereotypen op Moederdag, Vaderdag, carnaval, Halloween en andere themadagen vermijden?

 • Checklist: test hoe genderbewust jij lesgeeft.

 • Boekentips: lijst met roldoorbrekende kinderboeken.

 • Nuttige links: meer informatie over genderbewust opvoeden en lesgeven.

Klik hier voor de toolkit.
Klik hier voor de poster.

Bron: rosavzw.be

Ken jij de toolkit "gender in lager onderwijs en buitenschoolse kinderopvang"?

Deze toolkit is een praktisch handvat voor leerkrachten in het lager onderwijs en opvoeders in de buitenschoolse kinderopvang die werk willen maken van een genderbewust(er)e aanpak. Ook directies en beleidsmakers die genderstereotiep hokjesdenken willen overstijgen en de vrije ontplooiing van ieder kind centraal willen stellen in hun beleid vinden in deze toolkit de nodige ondersteuning.


Stereotypen over wat als “mannelijk” of “vrouwelijk” wordt gezien, spelen een grotere rol dan je zou denken en beperken de mogelijkheden van kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Deze toolkit biedt leerkrachten in het lager onderwijs en opvoeders in de buitenschoolse kinderopvang informatie, praktische tips en inspiratie voor activiteiten en materialen voor een niet-genderstereotyperende aanpak. Dat betekent niet dat we biologische verschillen negeren. Het betekent wel dat we kinderen niet onbewust in een hokje duwen. Zo kunnen ze verschillende opties uitproberen, interesses ontdekken en eigen talenten ontwikkelen, om zich ten volle te ontplooien.

Wat vind je in deze toolkit?

 • Informatie: wat is gender, waarom is genderbewustzijn belangrijk in je omgang met kinderen en hoe doe je dat?

 • Praktische tips voor een genderbewuste aanpak

 • Activiteiten: uitgewerkte opdrachten die genderbewustzijn bij kinderen stimuleren

 • Inspiratiemateriaal om zelf mee aan de slag te gaan

 • Checklist: draag jij bij aan een genderbewust(er)e leer- en leefomgeving?

Klik hier voor de toolkit.
Klik hier voor de praatplaten.

Bron: rosavzw.be